Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Prima pagină
Căutare
Mai mult
Meniu
Autentificare
Accesibilitate
Prima pagină / Obiective și rezultate
Gârceni. Eu decid!

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate (educație, sănătate, ocupare și activități privind abilitarea romilor și combaterea discriminării acestora) pentru un număr de 840 de persoane aparținând grupurilor defavorizate cu condiții similare de viață (din care 760 de persoane de etnie romă) din zonele dezavantajate din comuna Gârceni, județul Vaslui (Slobozia, Racovița, Trohan, Racova, Dumbrăveni și Gârceni) pentru o perioadă de 24 de luni. Proiectul va contribui la atingerea obiectivului specific al apelului prin implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, ocupării și încurajării abilitării romilor și a combaterii discriminării acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Creșterea accesului și participării la servicii calitative de educație pentru 315 de copii din grupuri vulnerabile (din care 217 de etnie romă) din comuna Gârc(...)

Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate (educație, sănătate, ocupare și activități privind abilitarea romilor și combaterea discriminării acestora) pentru un număr de 840 de persoane aparținând grupurilor defavorizate cu condiții similare de viață (din care 760 de persoane de etnie romă) din zonele dezavantajate din comuna Gârceni, județul Vaslui (Slobozia, Racovița, Trohan, Racova, Dumbrăveni și Gârceni) pentru o perioadă de 24 de luni. Proiectul va contribui la atingerea obiectivului specific al apelului prin implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, ocupării și încurajării abilitării romilor și a combaterii discriminării acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Creșterea accesului și participării la servicii calitative de educație pentru 315 de copii din grupuri vulnerabile (din care 217 de etnie romă) din comuna Gârceni, județul Vaslui prin organizarea unui program de tipul școală după școală, acordarea de pachete suport, organizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului școlar, organizarea unei tabere școlare cu componentă educațională și furnizarea de servicii de educație parentală pentru o perioadă de 22 de luni;
OS 2: Acordarea de sprijin pentru accesul pe piața muncii prin oferirea de servicii de informare, consiliere și mediere profesională pentru 623 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (din care 543 de etnie romă) din comuna Gârceni, județul Vaslui, organizarea de programe de calificare pentru 80 de persoane și prin organizarea unui eveniment de tipul târg de joburi pentru o perioadă de 22 de luni;
OS 3: Prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin acordarea de servicii medicale de calitate de tip stomatologic pentru 543 de persoane de etnie romă aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Gârceni, județul Vaslui și prin acordarea unor pachete de igienă în vederea conștientizării și respectării elementare de igienă pentru 315 de copii din grupurile vulnerabile (din care 217 de etnie romă) din comuna Gârceni, județul Vaslui pentru o perioadă de 22 de luni;
OS 4: Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor din grupuri vulnerabile din comuna Gârceni, județul Vaslui prin organizarea de workshop-uri de dezvoltarea personală; seminarii informative privind modul de afirmare a drepturilor, modalități eficiente de accesare a serviciilor publice și de responsabilizare a entităților publice și private; acțiuni privind cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la nivelul comunităților vizate, organizarea unei campanii de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi, de organizare de sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome vor viza tematici precum antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei, comunicare și negociere, competențe TIC acțiuni destinate pentru 120 de femei din comunitate și de campanii de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi pentru o perioadă de 6 de luni;
OS 5: Prevenirea oricărei forme de discriminare a romilor din grupuri vulnerabile din comuna Gârceni, județul Vaslui prin derularea unui program de formare a personalului și a voluntarilor pentru 10 persoane, dezvoltarea unor instrumente anti-discriminare de tipul unui plan de acțiune local; organizarea unor evenimente publice cu participarea activă a romilor și a populației majoritare, eveniment de tipul săptămâna romilor; prezentarea de exemple de bune practici cu privire la lupta împotriva discriminării și promovării drepturilor pentru o perioadă de 6 luni;
OS 6: Identificarea grupului țintă și organizarea unei campanii privind oportunitățile proiectului pentru o perioadă de 24 de luni;
OS 7: Realizarea activităților de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 12 luni.

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului se manifestă prin depășirea condiției de vulnerabilitate de către membrii grupului țintă ca urmare a măsurilor integrate din domeniul educației, ocupării, serviciilor stomatologice, încurajarea abilitării romilor, combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în cadrul cărora aceștia sunt direct implicați. Mai mult decât atât, pe lângă membrii grupului țintă, efectul pozitiv al proiectului va fi exploatat și de către comunitate în ansamblul ei ca urmare a programului de formare a personalului și a voluntarilor implicați în prestarea serviciilor publice către grupurilor vulnerabile.
Rezultate Proiect
 Incluziune crescută și abilitare a romilor: 217 de copii și reprezentanții legali ai acestora vor beneficia de servicii educaționale, 543 de persoane rome - de servicii ocupare, 760 - de servicii pentru sănătate, 760 - de servicii integrate;
 Servicii de incluziune socială furnizate romilor: servicii de incluziune socială a romilor acordate în județul Vaslui;
 Campanii de conștientizare pe tema incluziuni romilor derulate: 1 campanie care vizează populația majoritară;
 125 Profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă;
 75 Experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor;
 Instrumente anti-discriminare dezvoltate pentru aplicarea în lucrul cu romii, respectiv un plan de acțiune locală.
Contribuția proiectului la realizarea rezultatelor așteptate este proporțională cu subvenția solicitată, costul mediu pe beneficiar provenind din grupurile țintă principale fiind estimat la 750 de euro, stabilirea numărului 840 de beneficiari ai proiectului, dintre care 760 romi bazându-se pe un raport rezonabil între rezultatele așteptate și costurile estimate.
Proiectul pune în practică cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor astfel:
Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii, acesta respectând și recunoscând valorile de bază ale Uniunii Europene, inclusiv drepturile omului și demnitatea umană, nediscriminarea și egalitatea de șanse, precum și dezvoltarea economică.
Vizarea explicită, dar nu exclusivă, acesta vizând un grup țintă de 840 de persoane, din care 760 romi si 80 alte persoane care trăiesc în condiții socio-economice similare.